تازه ها

 

 

چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان برگزار شد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی گیاهان دارویی و طب سنتی استان کردستان در روز چهارشنبه مورخه 1396/04/14 رأس ساعت 11 صبح در سالن جلسات بنیاد نخبگان استان کردستان با حضور اعضای اصلی کارگروه برگزار گردید. ابتدا جناب آقای دکتر رحمت صادقی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان ضمن عرض خیر مقدم به اعضا و در خصوص دستور جلسه چهاردهمین جلسه مبنی بر:

1- بررسی پروپوزال کشت بافت گیاه ثعلب

2- تدوین سند گیاهان دارویی و داروهای گیاهی استان کردستان مواردی را بیان داشتند.

سپس طرح پیشنهادی " بررسی ترکیبات بارهنگ (Plantago major)، کتان (Linum album) و (Thalictrum minus) و قابلیت استفاده از آنها در درمان زخمهای جلدی رت: مطالعه مورفومتریک و هیستوپاتولوژیک" توسط اعضا بررسی گردید. در ادامه آقای ذاکری مدیر عامل شرکت کشت بافت به ارائه پروپوزال کشت بافت گیاه ثعلب پرداختند و هریک از اعضا دیدگاه های خود را بیان داشتند. سپس در خصوص تدوین سند گیاهان دارویی و داروهای گیاهی دکتر یوسفی موارد را بیان داشتند و هر یک از اعضا دیدگاه های تخصصی و پیشنهادات خود را ارائه دادند و با شور و مشورت اعضا موارد ذیل به عنوان مصوبات جلسه تصویب گردید.