تازه ها

 

 

بنیاد ملی نخبگان
Phoca Gallery
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانوشیمی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (شهریور ماه 1396)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانوشیمی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (شهریور ماه 1396) (59)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانوشیمی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (شهریور ماه 1396)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانوشیمی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (شهریور ماه 1396) (59)
برگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان مریوانبرگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان مریوان (19)
برگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان بیجاربرگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان بیجار (11)
برگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان بانهبرگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان بانه (19)
نشست هم اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر با استاندار و شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان- بهمن ماه 95نشست هم اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر با استاندار و شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان- بهمن ماه 95 (31)
برگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراعبرگزاری کارگاه آموزشی ثبت اختراع (18)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز سوم)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز سوم) (14)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز دوم)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز دوم) (27)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز اول)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه بیوتکنولوژی برای دانش آموزان مستعد دختر استان کردستان (روز اول) (23)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز سوم)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز سوم) (12)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز دوم) برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز دوم)  (20)
برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز اول)برگزاری طرح دوست علمی در حوزه نانو تکنولوژی برای دانش آموزان مستعد پسر استان کردستان (روز اول) (24)
بازدید از کارخانه آب معدنی بهداد سقز بازدید از کارخانه آب معدنی بهداد سقز  (10)
بازدید از کارخانه نهرین لوله آریا شهرستان سقزبازدید از کارخانه نهرین لوله آریا شهرستان سقز (10)
بازدید از کارخانه لبنیات پرشنگ شهرستان سقزبازدید از کارخانه لبنیات پرشنگ شهرستان سقز (9)
برگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان سقز برگزاری نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان سقز  (13)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کتابخانه عمومی مشارکتی روستای قادرمرزبازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کتابخانه عمومی مشارکتی روستای قادرمرز (16)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کارخانه تولیدی و صنعتی زرین بنا پارسیانبازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کارخانه تولیدی و صنعتی زرین بنا پارسیان (19)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از صنایع لبن دوش غرب ( بفرین)بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از صنایع لبن دوش غرب ( بفرین) (11)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کارخانه کاشی کسریبازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و فرماندار دهگلان و همچنین تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان دهگلان از کارخانه کاشی کسری (10)
نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان دهگلان با فرماندار دهگلان و رئیس بنیاد نخبگان استان کردستاننشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان دهگلان با فرماندار دهگلان و رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان (18)
نشست هم اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر استان کردستان با دکتر ضرغام دبیر شورای نخبگان و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورنشست هم اندیشی نخبگان و استعدادهای برتر استان کردستان با دکتر ضرغام دبیر شورای نخبگان و رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (29)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان قروه از کارخانه نساجی قروهبازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان قروه از کارخانه نساجی قروه (14)
بازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان قروه از شرکت دانش بنیان جک گازی گردونبازدید رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان و تعدادی از مسئولین و نخبگان شهرستان قروه از شرکت دانش بنیان جک گازی گردون (18)
نشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان قروه با فرماندار قروه و رئیس بنیاد نخبگان استان کردستاننشست هم اندیشی سرآمدان علم و تجربه شهرستان قروه با فرماندار قروه و رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان (23)
اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان در سال 94اولین جلسه شورای علمی بنیاد نخبگان استان کردستان در سال 94 (19)
مراسم تقدیر و معارفه رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان- آبان ماه 94مراسم تقدیر و معارفه رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان- آبان ماه 94 (16)
جشنواره منطقه ای رویش - ارستان - شهریورماه 94جشنواره منطقه ای رویش - ارستان - شهریورماه 94 (22)
سفر دکتر عصاره ،رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی کشور به سنندج. 21-5-94سفر دکتر عصاره ،رئیس ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی کشور به سنندج. 21-5-94 (13)
سفرمعاون علمی رئیس جمهور به استان کردستان ( خرداد 94 ) -2سفرمعاون علمی رئیس جمهور به استان کردستان ( خرداد 94 ) -2 (20)
سفرمعاون علمی رئیس جمهور به استان کردستان ( خرداد 94 ) -1سفرمعاون علمی رئیس جمهور به استان کردستان ( خرداد 94 ) -1 (20)
 نخستین گفتمان فرهنگ نخبگی ( اسفند 93 ) نخستین گفتمان فرهنگ نخبگی ( اسفند 93 ) (10)
نشست هم اندیشی نخبگان با استاندار کردستان27-10-93نشست هم اندیشی نخبگان با استاندار کردستان27-10-93 (14)
بازدید مسئولین بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از چگونگی روند اجرای طرح شهاب در مدارس شهر سنندجبازدید مسئولین بنیاد نخبگان و اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان از چگونگی روند اجرای طرح شهاب در مدارس شهر سنندج (7)
حضور دکتر ادیبی و کارشناسان بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم افتتاحیه مرکز رشد ICT دانشکده یزدانپناه سنندجحضور دکتر ادیبی و کارشناسان بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم افتتاحیه مرکز رشد ICT دانشکده یزدانپناه سنندج (6)
سخنرانی دکتر صالح ادیبی در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش - آذر 93سخنرانی دکتر صالح ادیبی در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش - آذر 93 (7)
 کارگاه آموزشی مدلهای توسعه ای کارگاه آموزشی مدلهای توسعه ای  (6)
جشنواره زاگرس - سنندج - شهریورماه 93 ( قسمت دوم )جشنواره زاگرس - سنندج - شهریورماه 93 ( قسمت دوم ) (20)
جشنواره زاگرس - سنندج - شهریورماه 93 ( قسمت اول )جشنواره زاگرس - سنندج - شهریورماه 93 ( قسمت اول ) (21)
جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زاگرس با ادارات و ارگانهای استان به میزبانی استانداری کردستانجلسه هماهنگی برگزاری جشنواره زاگرس با ادارات و ارگانهای استان به میزبانی استانداری کردستان (8)
نشست خبری جشنواره زاگرس 93 - 17 تیرماه 93نشست خبری جشنواره زاگرس 93 - 17 تیرماه 93 (10)
	حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان در راهپیمایی روز قدس، مرداد93 حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان در راهپیمایی روز قدس، مرداد93 (5)
سخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم دادگستری کل استان به مناسبت حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی سخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم دادگستری کل استان به مناسبت حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، حجت‌الاسلام سیدعلیرضا صدرحسینی  (8)
سخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم اختتامیه جشنواره خلیج فارس - شیراز - اردیبهشت ماه 93سخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در مراسم اختتامیه جشنواره خلیج فارس - شیراز - اردیبهشت ماه 93 (9)
	سخنرانی دکتر ادیبی در آیین اختتامیه اردوی فرهنگی-آموزشی ماه خدا در مشهد سخنرانی دکتر ادیبی در آیین اختتامیه اردوی فرهنگی-آموزشی ماه خدا در مشهد (6)
سخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در جشن انتظار و امیدسخنرانی دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان در جشن انتظار و امید (10)
دیدار دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان با محمدعلی محمدیان معلم فداکار مریوانیدیدار دکتر صالح ادیبی ریاست بنیاد نخبگان استان کردستان با محمدعلی محمدیان معلم فداکار مریوانی (2)
حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان در راهپیمایی 22 بهمن ماه 1392حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان در راهپیمایی 22 بهمن ماه 1392 (5)
اهدا خون کارکنان بنیاد دهه فجر 92اهدا خون کارکنان بنیاد دهه فجر 92 (4)
نشست روسای استانی سنندج شهریور ماه 92نشست روسای استانی سنندج شهریور ماه 92 (20)
راهپیمایی یوم الله 13 آبان 1392راهپیمایی یوم الله 13 آبان 1392 (4)
 نشست هم اندیشی استاندار با نخبگان، فرهیختگان و اساتید مطرح دانشگاهی استان کردستان 19 دی 92 نشست هم اندیشی استاندار با نخبگان، فرهیختگان و اساتید مطرح دانشگاهی استان کردستان 19 دی 92 (8)
معارفه دکتر ادیبیمعارفه دکتر ادیبی (17)
برگزاری سومین کارگاه آموزشی سامانه ثریا در استان البرز برگزاری سومین کارگاه آموزشی سامانه ثریا در استان البرز  (15)
بازدید مخترعین استان کردستان از کارخانه پنجره آریابازدید مخترعین استان کردستان از کارخانه پنجره آریا (8)
چهاردهمین نشست معاونین و مسئولین بنیاد ملی نخبگان و روسای بنیادهای نخبگان استانیچهاردهمین نشست معاونین و مسئولین بنیاد ملی نخبگان و روسای بنیادهای نخبگان استانی (11)
سیزدهمین نشست روسای استانی بنیاد و معاونین بنیاد ملی نخبگان سیزدهمین نشست روسای استانی بنیاد و معاونین بنیاد ملی نخبگان  (6)
سومین اجلاس وحدت وانسجام ملی جوانان ایران اسلامیسومین اجلاس وحدت وانسجام ملی جوانان ایران اسلامی (10)
اختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی نوآوری وشکوفایی فجر انقلاب اسلامیاختتامیه پنجمین جشنواره بین المللی نوآوری وشکوفایی فجر انقلاب اسلامی (12)
حضور رئیس بنیاد کردستان در افتتاحیه جشنواره بین المللی نوآوری وشکوفایی فجر انقلاب اسلامی وبازدید از غرفه هاحضور رئیس بنیاد کردستان در افتتاحیه جشنواره بین المللی نوآوری وشکوفایی فجر انقلاب اسلامی وبازدید از غرفه ها (14)
نشست مخترعین تحت پوشش بنیاد نخبگان کردستان با آقای مهندس علوی نماینده شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندرهنشست مخترعین تحت پوشش بنیاد نخبگان کردستان با آقای مهندس علوی نماینده شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره (23)
نشست بنیاد نخبگان وعده ای از اعضای هیات علمی دانشگاههای استان با استاندار محترم استان نشست بنیاد نخبگان وعده ای از اعضای هیات علمی دانشگاههای استان با استاندار محترم استان  (26)
دیدار رئیس بنیاد نخبگان کردستان با فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان دیدار رئیس بنیاد نخبگان کردستان با فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان  (4)
نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کردستان نمایشگاه هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی کردستان  (9)
برگزاری جلسه کارگروه مسائل ومشکلات صنعت استان در محل سالن جلسات بنیاد کردستانبرگزاری جلسه کارگروه مسائل ومشکلات صنعت استان در محل سالن جلسات بنیاد کردستان (11)
آقای دکتر میرزایی در نشست مشترک روحانیون و نخبگان استان کردستان با رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور آقای دکتر میرزایی در نشست مشترک روحانیون و نخبگان استان کردستان با رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور  (19)
حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست مشترک روحانیون و نخبگان استان کردستان حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در نشست مشترک روحانیون و نخبگان استان کردستان  (14)
حضور آقای دکتر رستگار در دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندجحضور آقای دکتر رستگار در دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج (17)
پایان مرحله دوم طرح پایان مرحله دوم طرح "دوست علمی "استان کردستان (13)
تقدیر وتشکر رئیس بنیاد کردستان از همکاری عوامل برگزاری طرح دوست علمی تقدیر وتشکر رئیس بنیاد کردستان از همکاری عوامل برگزاری طرح دوست علمی  (15)
حضورمعاون متوسطه اداره کل آموزش وپرورش در اختتامیه طرح دوست علمی کردستان حضورمعاون متوسطه اداره کل آموزش وپرورش در اختتامیه طرح دوست علمی کردستان  (8)
حضور یادگار شهید شهریاری در بنیاد کردستانحضور یادگار شهید شهریاری در بنیاد کردستان (28)
حضور آقای واعظی در طرح دوست علمی کردستانحضور آقای واعظی در طرح دوست علمی کردستان (17)
حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان کردستان در افتتاحیه طرح دوست علمی کردستانحضور مدیر کل آموزش وپرورش استان کردستان در افتتاحیه طرح دوست علمی کردستان (14)
حضور نماینده طرح دوست علمی کشور در مراسم افتتاحیه طرح در کردستانحضور نماینده طرح دوست علمی کشور در مراسم افتتاحیه طرح در کردستان (14)
حضور آقای دکتر رستگار در دوست علمی کردستانحضور آقای دکتر رستگار در دوست علمی کردستان (17)
برگزاری طرح دوست علمی در استان کردستانبرگزاری طرح دوست علمی در استان کردستان (15)
دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان کشوردیدار مقام معظم رهبری با نخبگان کشور (6)
تقدیر رئیس جمهور از خانم فرزانه رحمانی نفر اول کنکورتقدیر رئیس جمهور از خانم فرزانه رحمانی نفر اول کنکور (4)
بازدید دکتر میرزایی ازمسابقات رباتیک دانشگاه آزادبازدید دکتر میرزایی ازمسابقات رباتیک دانشگاه آزاد (6)
حضور دکتر میرزایی در برگزاری سمینار نخبگان جوان حضور دکتر میرزایی در برگزاری سمینار نخبگان جوان  (5)
حضور همکاران بنیاد کردستان در برگزاری سمینار نخبگان جوانحضور همکاران بنیاد کردستان در برگزاری سمینار نخبگان جوان (4)
بازدید نخبگان از موزه ایران باستان وکاخ گلستان وبرج میلاد در ششمین همایش نخبگان جوانبازدید نخبگان از موزه ایران باستان وکاخ گلستان وبرج میلاد در ششمین همایش نخبگان جوان (13)
تجلیل از مخترعین وعوامل اجرایی جشنواره علم تا عمل توسط معاون محترم استاندار کردستانتجلیل از مخترعین وعوامل اجرایی جشنواره علم تا عمل توسط معاون محترم استاندار کردستان (7)
زیارت قرآن نگل توسط استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان (اردو گردشگری کردستان)زیارت قرآن نگل توسط استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان (اردو گردشگری کردستان) (9)
بازدید استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان از دریاچه زریوار(اردو گردشگری کردستان)بازدید استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان از دریاچه زریوار(اردو گردشگری کردستان) (9)
بازدید استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان از غار کرفتو(اردو گردشگری کردستان)بازدید استعدادهای برتر بنیاد ملی نخبگان از غار کرفتو(اردو گردشگری کردستان) (9)
زیارت مزار شهدای گمنام در مریوان(اردوی گردشگری کردستان)زیارت مزار شهدای گمنام در مریوان(اردوی گردشگری کردستان) (9)
اردوی گردشگری غرب کشور ویژه استعدادهای برتراردوی گردشگری غرب کشور ویژه استعدادهای برتر (15)
جشنواره علم تا عمل شهریور ماه 1391جشنواره علم تا عمل شهریور ماه 1391 (8)
چهارمین جلسه کمیته توسعه صادرات محصولات دانش بنیانچهارمین جلسه کمیته توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (7)
 کارگاه آموزشی مختص المپیادهای دانش آموزی دراستان کردستان کارگاه آموزشی مختص المپیادهای دانش آموزی دراستان کردستان  (8)
قدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان لرستان در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرسقدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان لرستان در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرس (11)
قدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان ایلام در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرسقدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان ایلام در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرس (10)
قدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان کرمانشاه در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرسقدر دانی از شرکت فعال مسئولین، همکاران ومخترعین استان کرمانشاه در سومین جشنواره منطقه ای شکوفایی و نوآوری زاگرس (15)
افتتاح جشنواره منطقه ای زاگرس 1391با حضور سرکار خانم دکتر سلطانخواه رئیس بنیاد ملی نخبگانافتتاح جشنواره منطقه ای زاگرس 1391با حضور سرکار خانم دکتر سلطانخواه رئیس بنیاد ملی نخبگان (13)
نشست مسئولین بنیاد شهید استان ورئیس بنیاد نخبگاننشست مسئولین بنیاد شهید استان ورئیس بنیاد نخبگان (3)
کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی "چگونگی ایجاد وطراحی واحدهای صنعتی" (5)
کارگاه چگونگی ثبت نام در جشنواره منطقه ای زاگرسکارگاه چگونگی ثبت نام در جشنواره منطقه ای زاگرس (3)
نشست خبری جشنواره زاگرس 91نشست خبری جشنواره زاگرس 91 (13)
اولین جلسه هماهنگی جشنواره زاگرس در کرمانشاهاولین جلسه هماهنگی جشنواره زاگرس در کرمانشاه (6)
برگزاری جلسه شورای علمی در تاریخ20/3/1391 در بنیاد کردستانبرگزاری جلسه شورای علمی در تاریخ20/3/1391 در بنیاد کردستان (4)
تجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره فجرانقلاب اسلامی توسط استاندار کردستانتجلیل از برگزیدگان چهارمین جشنواره فجرانقلاب اسلامی توسط استاندار کردستان (5)
حضور آقای فرهاد محمدی در دیدار نماینده ولی فقیه با روابط عمومی های استانحضور آقای فرهاد محمدی در دیدار نماینده ولی فقیه با روابط عمومی های استان (2)
سالروز سفر پرخیر وبرکت مقام معظم رهبری به استان کردستانسالروز سفر پرخیر وبرکت مقام معظم رهبری به استان کردستان (9)
برگزاری کارگاه یک روزه روشهای تامین مالی و فنون مذاکرهبرگزاری کارگاه یک روزه روشهای تامین مالی و فنون مذاکره (5)
انتخاب کارشناس بنیاد کردستان بعنوان بازرس در انتخابات هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجراییانتخاب کارشناس بنیاد کردستان بعنوان بازرس در انتخابات هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاههای اجرایی (2)
نشست صاحبنظران تدوين سند راهبردي كشور در امور نخبگاننشست صاحبنظران تدوين سند راهبردي كشور در امور نخبگان (1)
اولین گردهمایی مخترعین استان کردستان برگزارشداولین گردهمایی مخترعین استان کردستان برگزارشد (14)
اولین دیدار نخبگان ومسئولین بنیاد نخبگان استان کردستان با نماینده محترم ولی فقیهاولین دیدار نخبگان ومسئولین بنیاد نخبگان استان کردستان با نماینده محترم ولی فقیه (12)
آقای محمد آسا ادیب حسامی مخترع آقای محمد آسا ادیب حسامی مخترع " پماد ضدسوختگی "،برگزیده جشنواره فجر90 (4)
شرکت فعال بنیاد نخبگان استان کردستان دراولین نمایشگاه بین المللی آی تی کامپ درشهر سنندجشرکت فعال بنیاد نخبگان استان کردستان دراولین نمایشگاه بین المللی آی تی کامپ درشهر سنندج (8)
حضوررئیس ومعاون بنیادنخبگان استان کردستان حضوررئیس ومعاون بنیادنخبگان استان کردستان "درجشن ستارگان استان" (7)
آقای جمال الدین افضلی نفراول برگزیدگان جشنواره نوآوری وشکوفایی فجرانقلاب اسلامیآقای جمال الدین افضلی نفراول برگزیدگان جشنواره نوآوری وشکوفایی فجرانقلاب اسلامی (4)
کسب مقام هفتم جشنواره فجر سال 1390توسط آقای غلامرضا کریمی کسب مقام هفتم جشنواره فجر سال 1390توسط آقای غلامرضا کریمی  (4)
فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی فارغ التحصیل شدن اولین دانشجوی "فوق دکتری مهندسی شهرسازی کشور" (7)
دستاورد های بنیادنخبگان استان کردستان از دستاورد های بنیادنخبگان استان کردستان از "چهارمین جشنواره ملی نوآوری وشکوفایی فجرانقلاب اسلامی " (3)
برگزاری کارگاه آموزشی روندصحیح ثبت اختراع دربعدملی وبین المللیبرگزاری کارگاه آموزشی روندصحیح ثبت اختراع دربعدملی وبین المللی (5)
برگزاری کلاس آموزشی برگزاری کلاس آموزشی "کارآفرینی به روش اقیانوس آبی" (5)
فعالیتهای هفته پژوهش بنیادکردستانفعالیتهای هفته پژوهش بنیادکردستان (4)
نمایشگاه دانشگاه آزادهفته پژوهشنمایشگاه دانشگاه آزادهفته پژوهش (3)
کارگاه ایده تاثروت دانشگاه آزادکارگاه ایده تاثروت دانشگاه آزاد (4)
کارگاه ایده تا ثروتکارگاه ایده تا ثروت (14)
نشست صمیمانه استاندارا کردستان باتعدادی ازنخبگان استاننشست صمیمانه استاندارا کردستان باتعدادی ازنخبگان استان (30)
گردهمايي سالانه مديران مراكز آموزشي و نمايندگي سمپاد استانها -2/8/89گردهمايي سالانه مديران مراكز آموزشي و نمايندگي سمپاد استانها -2/8/89 (15)
مراسم افتتاح دفتر نخبگان استان سمنان-27/7/89مراسم افتتاح دفتر نخبگان استان سمنان-27/7/89 (28)
مراسم اختتاميه چهارمين همايش ملي نخبگان جوان- 14/7/89مراسم اختتاميه چهارمين همايش ملي نخبگان جوان- 14/7/89 (32)
ديدار صميمانه نخبگان با مقام معظم رهبري در چهارمين همايش ملي نخبگان جوان- 14/7/89ديدار صميمانه نخبگان با مقام معظم رهبري در چهارمين همايش ملي نخبگان جوان- 14/7/89 (29)
مراسم افتتاحيه چهارمين همايش ملي نخبگان جوان-13/7/89مراسم افتتاحيه چهارمين همايش ملي نخبگان جوان-13/7/89 (26)
نشست رسانه اي چهارمين همايش ملي نخبگان جوان-10/7/89نشست رسانه اي چهارمين همايش ملي نخبگان جوان-10/7/89 (9)
افتتاح همزمان دفاتر استاني بنياد ملي نخبگان از طريق ويدئو كنفرانس باحضور رياست محترم جمهوري-6/7/89افتتاح همزمان دفاتر استاني بنياد ملي نخبگان از طريق ويدئو كنفرانس باحضور رياست محترم جمهوري-6/7/89 (17)
نشست آشنايي برگزيدگان آزمون سراسري سال1389 و المپيادهاي كشوري سال1388 بنياد با فعاليت هاي بنياد ملي نخبگان- 25/6/89نشست آشنايي برگزيدگان آزمون سراسري سال1389 و المپيادهاي كشوري سال1388 بنياد با فعاليت هاي بنياد ملي نخبگان- 25/6/89 (14)
مراسم ضيافت افطار و گردهماايي نخبگان عمره گزار-2/6/89مراسم ضيافت افطار و گردهماايي نخبگان عمره گزار-2/6/89 (22)
سومين نشست سراسري دفاتر استاني نخبگان در تبريز- 30/4/89سومين نشست سراسري دفاتر استاني نخبگان در تبريز- 30/4/89 (15)
نشست هماهنگي افتتاح دفتر نخبگان استان كرمان- 31/3/89نشست هماهنگي افتتاح دفتر نخبگان استان كرمان- 31/3/89 (10)
مراسم اهداي هداياي رياست جمهوري به طلاب حوزه علميه خواهران حضرت فاطمه زهرا(س) شهرستان بردسير- 31/3/89مراسم اهداي هداياي رياست جمهوري به طلاب حوزه علميه خواهران حضرت فاطمه زهرا(س) شهرستان بردسير- 31/3/89 (10)
مراسم اهداي هداياي رياست جمهوري به دانش آموزان مركز كودكان استثنايي فجر شهرستان بردسير- 31/3/89مراسم اهداي هداياي رياست جمهوري به دانش آموزان مركز كودكان استثنايي فجر شهرستان بردسير- 31/3/89 (34)
نمايشگاه دستاوردهاي مخترعان استان زنجان- 25/3/89نمايشگاه دستاوردهاي مخترعان استان زنجان- 25/3/89 (5)
افتتاح دفتر نخبگان استان زنجان- 25/3/89افتتاح دفتر نخبگان استان زنجان- 25/3/89 (34)
دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه صنعتی شریف- 10/3/89دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه صنعتی شریف- 10/3/89 (27)
اختتامیه چهارمین دوره اهدای نشان علمی شیخ بهایی- 10/3/89اختتامیه چهارمین دوره اهدای نشان علمی شیخ بهایی- 10/3/89 (13)
دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی- 4/3/89 گزارش تصویری 2دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی- 4/3/89 » گزارش تصویری 2 (23)
دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی- 4/3/89 گزارش تصویری 1دیدار رئیس بنیاد ملی نخبگان با دانشجویان مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی- 4/3/89 » گزارش تصویری 1 (23)
دومین نشست سراسری دفاتر استانی نخبگان در شیراز- 30/2/89دومین نشست سراسری دفاتر استانی نخبگان در شیراز- 30/2/89 (13)
سفر یکروزه کاروان عمره کوثر بنیاد ملی نخبگان به شهر مقدس قم- 23/2/89سفر یکروزه کاروان عمره کوثر بنیاد ملی نخبگان به شهر مقدس قم- 23/2/89 (36)
بزرگداشت روز معلم با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان و استادیاران جوان مورد حمایت بنیاد- 11/2/89بزرگداشت روز معلم با حضور رئیس بنیاد ملی نخبگان و استادیاران جوان مورد حمایت بنیاد- 11/2/89 (20)
افتتاح دفتر نخبگان استان قم- 7/2/89افتتاح دفتر نخبگان استان قم- 7/2/89 (33)
دیدار دكتر سلطانخواه در جمع نخبگان و مخترعان آذربايجان غربي- 18/1/89دیدار دكتر سلطانخواه در جمع نخبگان و مخترعان آذربايجان غربي- 18/1/89 (29)
مراسم دیدار نوروزی و آغاز سال 1389 در بنیاد ملی نخبگان- 14/1/89مراسم دیدار نوروزی و آغاز سال 1389 در بنیاد ملی نخبگان- 14/1/89 (16)
گزارش تصویری چهارمین دوره طرح راهیان نور بنیاد ملی نخبگان- کاروان برادران- 22/12/88 گزارش تصویری چهارمین دوره طرح راهیان نور بنیاد ملی نخبگان- کاروان برادران- 22/12/88  (22)
گزارش تصویری چهارمین دوره طرح راهیان نور بنیاد ملی نخبگان- کاروان خواهران - 23/12/88گزارش تصویری چهارمین دوره طرح راهیان نور بنیاد ملی نخبگان- کاروان خواهران - 23/12/88 (38)
بازدید دکتر سلطانخواه از پارک زیست فناوری خلیج فارس- قشم- 21/12/88بازدید دکتر سلطانخواه از پارک زیست فناوری خلیج فارس- قشم- 21/12/88 (35)
دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان خراسان جنوبی- 4/12/88دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان خراسان جنوبی- 4/12/88 (9)
بازدید جمعی از نخبگان از تاسیسات نفت و پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)- 27/11/88 بازدید جمعی از نخبگان از تاسیسات نفت و پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)- 27/11/88  (13)
اختتامیه دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- مصلای بزرگ امام خمینی(ره)- 21 بهمن ماه 1388اختتامیه دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- مصلای بزرگ امام خمینی(ره)- 21 بهمن ماه 1388 (23)
افتتاحیه دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- مصلای بزرگ امام خمینی(ره)- 19 بهمن ماه 1388افتتاحیه دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- مصلای بزرگ امام خمینی(ره)- 19 بهمن ماه 1388 (56)
نشست خبری دومین جشنواره مای نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- 17/11/88نشست خبری دومین جشنواره مای نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی- 17/11/88 (19)
بازدید جمعی از نخبگان بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده رویان - 6/11/88بازدید جمعی از نخبگان بنیاد ملی نخبگان از پژوهشکده رویان - 6/11/88 (26)
پوستر دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامیپوستر دومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی (1)
مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان-3/11/88مراسم تودیع و معارفه معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان-3/11/88 (24)
بازدید رئیس جمهور و اعضای هیات دولت از نمایشگاه دستاوردها و اختراعات نخبگان-30/10/88بازدید رئیس جمهور و اعضای هیات دولت از نمایشگاه دستاوردها و اختراعات نخبگان-30/10/88 (48)
افتتاح پایگاه مقاومت بسیج نخبه شهید دکتر مسعود علی محمدی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان-26/10/88افتتاح پایگاه مقاومت بسیج نخبه شهید دکتر مسعود علی محمدی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان-26/10/88 (31)
دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان خوزستان-23/10/88دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان خوزستان-23/10/88 (13)
 دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان فارس-2/10/88 دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان فارس-2/10/88 (18)
مراسم عزاداری سالار شهیدان در ساختمان بنیاد ملی نخبگان -8/10/88مراسم عزاداری سالار شهیدان در ساختمان بنیاد ملی نخبگان -8/10/88 (6)
دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان آذربایجان شرقی- 27/8/88دیدار صمیمانه رئیس بنیاد ملی نخبگان با نخبگان استان آذربایجان شرقی- 27/8/88 (7)
افتتاح دفتر نخبگان استان قزوین-24/9/88افتتاح دفتر نخبگان استان قزوین-24/9/88 (36)
افتتاح دفتر نخبگان استان اصفهان-16/9/88افتتاح دفتر نخبگان استان اصفهان-16/9/88 (20)
یازدهمین جشنواره بین المللی جوان خوارزمی- 21/9/88یازدهمین جشنواره بین المللی جوان خوارزمی- 21/9/88 (49)
نشست نخبگان استان قزوين با مسولان بنياد ملي نخبگان-28/8/88نشست نخبگان استان قزوين با مسولان بنياد ملي نخبگان-28/8/88 (39)
افتتاح دفتر نخبگان استان یزد-12/10/87افتتاح دفتر نخبگان استان یزد-12/10/87 (23)
 مراسم جشن ميلاد امام رضا(ع) با حضور نخبگان و جمعي از مسئولان بنياد ملي نخبگان-7/8/88 (9) مراسم جشن ميلاد امام رضا(ع) با حضور نخبگان و جمعي از مسئولان بنياد ملي نخبگان-7/8/88 (9)  (9)
 نشست مجلس شوراي اسلامي با نخبگان در سومين همايش ملي نخبگان جوان-7/8/88 (10) نشست مجلس شوراي اسلامي با نخبگان در سومين همايش ملي نخبگان جوان-7/8/88 (10) (10)
حضور رئيس جمهور در سومين همايش ملي نخبگان جوان-سالن اجلاس-6/8/88 (23)حضور رئيس جمهور در سومين همايش ملي نخبگان جوان-سالن اجلاس-6/8/88 (23) (23)
ديدار صميمانه نخبگان با مقام معظم رهبري -6/8/88ديدار صميمانه نخبگان با مقام معظم رهبري -6/8/88 (65)
 نمایشگاه جانبی دستاوردهای نخبگان در سومین همایش ملی نخبگان جوان- 6/8/88 نمایشگاه جانبی دستاوردهای نخبگان در سومین همایش ملی نخبگان جوان- 6/8/88 (29)
نشست مطبوعاتي پيرامون سومين همايش ملي نخبگان جوان-3/8/88نشست مطبوعاتي پيرامون سومين همايش ملي نخبگان جوان-3/8/88 (20)
تصاویر منتخب دومین همایش ملی نخبگانتصاویر منتخب دومین همایش ملی نخبگان (72)
بازدید نخبگان از دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور-29/2/88بازدید نخبگان از دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور-29/2/88 (17)
 بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای علمی مخترعان استان کردستان- 24/2/88 بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه دستاوردهای علمی مخترعان استان کردستان- 24/2/88 (14)
گزارش تصویری جلسه معارفه و تودیع معاون علمی و فناوری رئیس جمهور-8/7/88 گزارش تصویری جلسه معارفه و تودیع معاون علمی و فناوری رئیس جمهور-8/7/88  (60)
 تجلیل از ایثارگران در هفته دفاع مقدس-8/7/88  تجلیل از ایثارگران در هفته دفاع مقدس-8/7/88  (12)
اولین جلسه شورای مدیران با حضور رئیس جدید بنیاد ملی نخبگان- 4/7/88اولین جلسه شورای مدیران با حضور رئیس جدید بنیاد ملی نخبگان- 4/7/88 (11)
ضیافت افطاری با حضور مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نخبگان- 16/6/88ضیافت افطاری با حضور مسئولان بنیاد ملی نخبگان و جمعی از نخبگان- 16/6/88 (22)
 گزارش تصویری همایش دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور-22/4/88 گزارش تصویری همایش دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور-22/4/88 (10)
 مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)و گردهمایی نخبگان عمره گزار-13/3/88 مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)و گردهمایی نخبگان عمره گزار-13/3/88 (27)
 مراسم امتداد نور-6/3/88 مراسم امتداد نور-6/3/88 (33)
افتتاح دفتر نخبگان استان آذربایجان شرقی- 6 اردیبهشت ماه 1388افتتاح دفتر نخبگان استان آذربایجان شرقی- 6 اردیبهشت ماه 1388 (48)
 بازدید نخبگان از دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور-اردیبهشت ماه 88 بازدید نخبگان از دستاوردهای علمی، فناوری و صنعتی کشور-اردیبهشت ماه 88 (31)
 بازدید نخبگان جوان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس-اسفندماه87 بازدید نخبگان جوان از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس-اسفندماه87 (57)
 ديدار شركت كنندگان در نخستين همايش ملي نخبگان با مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) (13/6/86) ديدار شركت كنندگان در نخستين همايش ملي نخبگان با مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) (13/6/86) (8)
 نخستين همايش ملي نخبگان جوان 11-13 شهريور 86 نخستين همايش ملي نخبگان جوان 11-13 شهريور 86 (18)
اولين نشست خبري معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور (14/12/85)اولين نشست خبري معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور (14/12/85) (3)
مراسم آغاز به كار معاونت علمي و فناوري(6/12/85) مراسم آغاز به كار معاونت علمي و فناوري(6/12/85)  (5)
 جمعی از نخبگان دانشگاه ها با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند (25/6/85) جمعی از نخبگان دانشگاه ها با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند (25/6/85) (4)
[جشنواره منطقه ای زاگرس شهریور ماه 1390[جشنواره منطقه ای زاگرس شهریور ماه 1390 (45)
اردوی راهیان نور غرب کشور-1390اردوی راهیان نور غرب کشور-1390 (8)
اولین نشست صمیمانه استاندار محترم استان کردستان با تعدادی از نخبگان 30-4-1390اولین نشست صمیمانه استاندار محترم استان کردستان با تعدادی از نخبگان 30-4-1390 (9)
کارگاه روند جدید ثبت اختراع توسط مهندس شهسواری11-4-1390کارگاه روند جدید ثبت اختراع توسط مهندس شهسواری11-4-1390 (7)
گزارش تصویری اولین هم اندیشی تدوین سندراهبردی کشوردرامورنخبگان دراستان کردستانگزارش تصویری اولین هم اندیشی تدوین سندراهبردی کشوردرامورنخبگان دراستان کردستان (12)
نشست تخصصی شرکت های تعاونی دانش بنیان دراستان کردستان برگزارشدنشست تخصصی شرکت های تعاونی دانش بنیان دراستان کردستان برگزارشد (8)

 

Phoca Gallery